dehedsoaning.ru

Statut for begrænsninger på en anklagesag

En afskedigelse gerning kan udfordres i retten, men først inden forældelsesloven sætter ind.

Afkald på handlinger er lovlige instrumenter, der overfører ejendomsretten til en ejendom. Specielt anvendes de i tilfælde, hvor en ejendom er fælles ejet, og begge ejere ønsker at overføre fuldstændigt ejerskab til kun en af ​​dem. Mens gerningen overdrager ejendomsrettigheder "for enhver tid", har parterne en tilladelig tidsperiode, hvorigennem man kan udfordre handlingens gyldighed. Efter denne tidsfrist udløber dog en lovbestemmelse, hvorefter afslutningen ikke længere kan anfægtes.

Afslutte krav

En ansvarsfraskrivelse overfører en tidligere medejeres (bidragyderens) del af rettighederne i en ejendom til den anden medejer (modtageren) og derved gør ejendomsmæglerens enesteemand ejer. Men quitlaims overfører kun rettigheder i en ejendom. De overfører ikke ansvaret for eventuelle forpligtelser (dvs. pantegæld eller skattelettelser), der var knyttet til ejendommen på tidspunktet for handlingens arkivering. I modsætning til garanti eller tilskudsbeviser giver der endvidere ingen garantier om ejendommens tilstand eller status for ejendommens titel. Så når en afskedigelsesakt er anfægtet, er alt det, der er under overvejelse, ejerskab af ejendommen.

Statutten for begrænsninger

I de fleste stater er der en periode på to år efter handlingens indleveringsdato, i løbet af hvilken afslutningsbeslutningen kan bestrides. Hvis enten bidragsmanden eller støttemodtageren ønsker at udfordre gyldighedsperioden for afslutningsbeslutningen, skal udfordringen ske i løbet af denne tidsperiode. Ellers vil en lovbestemmelse træde i kraft, og handlingens gyldighed må ikke længere bestrides. I Californien er loven om begrænsninger fem år. Enhver udfordring til afslutningsanmodningen skal være baseret på enten en procedurefejl eller om at fortryde tvang.

Proceduremæssige fejl forfalskning

Procedurfejl omfatter ukorrekte oplysninger (dvs. forkert egenskabsbeskrivelse) eller en forfalsket signatur. Afslutningsanmodninger kan også udfordres, hvis det opdages, at en af ​​medejerne ikke rigtig ejer ejendommen eller hvis en monetær overførsel var en del af transaktionen, men blev aldrig registreret på gjøden. Stavefejl eller stavefejl udgør ikke processuelle fejl eller bruger en persons almindelige navn i stedet for juridiske navne (fx den tilskudsberettigede, der er opført som "Liz Smith" i stedet for "Elizabeth Smith").

Sound Mind

Mange afslutningsanmodninger anvendes som led i skilsmisseopgørelser, og det er muligt, at en af ​​parterne hævder, at gerningen blev underskrevet med undo-tvang. Det er også muligt, at en af ​​parterne kunne have været senile eller mentalt retarderede på undertegnelsestidspunktet eller på anden måde ikke lovligt betragtet som egnet til at underskrive handlingen.

Bestrider en afslutning

For at kunne anfægte et krav, skal en retssag indgives af en af ​​parterne inden for tidsrammen inden lovens begyndelsesbegrænsning begynder. Så længe udfordringen er indgivet i tide, er det ligegyldigt, om den faktiske prøvedato er inden for rammerne af begrænsninger. Rådfør dig med en advokat, hvis du ønsker at anlægge en sag for retten, der bestrider en anklagekrav.

Del på sociale netværk:

Relaterede
Afkald på handling vs. Generel garantiAfkald på handling vs. Generel garanti
Kan der opretholdes garantier på garantitildeling?Kan der opretholdes garantier på garantitildeling?
Former for fast ejendom ejerskabFormer for fast ejendom ejerskab
Skriver købere og sælgere handlinger?Skriver købere og sælgere handlinger?
Juridisk virkning af en afskedigelsesretsaktJuridisk virkning af en afskedigelsesretsakt
Forskellen mellem pantagere og grantorsForskellen mellem pantagere og grantors
Giver gerning vs. gave gerningGiver gerning vs. gave gerning
Forskellene mellem en handling og en gerning af tillidForskellene mellem en handling og en gerning af tillid
Hvordan vender jeg om en afslutningsansvarlig handling?Hvordan vender jeg om en afslutningsansvarlig handling?
Skatteimplikationer af en quitlaims handlingSkatteimplikationer af en quitlaims handling
» » Statut for begrænsninger på en anklagesag